Hükümleri ve Koşulları

EnglishDeutsch | Türk

“CIA” (Arayan Tanımlama Uygulaması) Uygulaması Genel Kullanım Hükümleri ve Koşulları

Kapsam ve Uygulanabilirlik
“CIA” bir CIAmedia GmbH hizmetidir ve CIAmedia GmbH tarafından sağlanmaktadır. Bu Genel Hüküm ve Koşullar “CIA” uygulamasının kullanımına yöneliktir ve CIAmedia GmbH tarafından size (kullanıcı) sağlanan tüm hizmetler için geçerlidir. Açık bir şekilde belirtilmese dahi, gelecekteki işlemler için de geçerli olacaktır. “CIA” uygulamasını yükleyerek veya kullanarak, açık bir şekilde bu Genel Hüküm ve Koşulları kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

CIAmedia GmbH sağlanan hizmetleri genişletme veya sınırlama hakkını saklı tutar. Uygulamaya ilave özellikler getirilirse, bu ilave özellikleri kullandığınız zaman söz konusu Hüküm ve Koşullar bu ilave özellikler için de geçerli olacaktır. Söz konusu kişilerin ana görevleri etkilenmedikçe bu Genel Hüküm ve Koşullar gerektiği şekilde uyarlanabilir. Satın almayı tercih edeceğiniz ücretli hizmetler hariç CIAmedia GmbH şirketinin hizmetleri tarafınıza ücretsiz bir şekilde sağlanır.

CIAmedia GmbH, “CIA” hizmetlerini azami özen, güvenilirlik ve kullanılabilirlik ile yürütür. Ancak CIAmedia GmbH, hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sağlanacağını, istenen bağlantıların her zaman kurulabileceğini veya aktarılan bilgilerin daima doğru, kesin ve eksiksiz olduğunu garanti etmez. Tarafınıza aktarılan bilgiler reklam bilgilerini de içerebilir ve hizmetlerimizi kullanarak bu reklam bilgilerinin aktarımını açık bir şekilde kabul etmiş olursunuz.

Mobil ağ operatörünüz talep ettiğiniz hizmetlerle ilgili olarak sunucularımız aracılığıyla telefonunuzdan veya telefonunuza yapılacak veri aktarımı için veri aktarım ücreti talep edebilir.

Yazılımımız, yalnızca şahsi ve ticari olmayan amaçlar için, Hüküm ve Koşullar’a uygun bir şekilde kullanıma yöneliktir ve (süreyle ve yerle sınırlı olmaksızın) CIAmedia yazılımı ile ilgili hiçbir hak talebinde bulunmamanızı gerektirir.

Yazılımımızı veya yazılımla ilgili bilgileri kaynak koduna dönüştürme veya bundan kaynak kodu oluşturma hakkına sahip değilsiniz. Benzer şekilde, CIAmedia yazılımının, program mantığının veya bunların bölümlerinin vs. yeniden oluşturulması veya yeniden üretilmesi her ne şekilde olursa olsun katiyen yasaktır. CIAmedia yazılımının uyarlanması, transkripsiyonu veya değiştirilmesi yasaktır. CIAmedia yazılımının özellikle değiştirmek suretiyle veya diğer programlarla birleştirmek suretiyle işlenmesi yasaktır.

Yazılımla ilgili görünür veya olası ihlal veya kötüye kullanımları derhal CIAmedia’ya bildirmeniz gerekir.

Yazılımımızın tarafınızca kullanımından kaynaklı olarak CIAmedia’ya yöneltilecek tazminat talepleri dahil tüm davalara karşı, CIAmedia’yı tazmin etmeniz ve CIAmedia’yı bunlardan muaf tutmanız gerekir.

CIAmedia yazılımını kullanırken, yürürlükteki tüm mevzuatlara ve ayrıca bu Hüküm ve Koşullar’ın bütün hükümlerine uymak zorundasınız.

“CIA” hizmetiyle ilgili olarak CIAmedia’ya aktaracağınız tüm verilerin yanlış veya hatalı olmadığını temin edersiniz.

CIAmedia GmbH, CIAmedia GmbH’nin veya temsilcilerinin kasti amacı veya ağır ihmalinden kaynaklanmadığı sürece, oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir. Kişisel yaralanmalara ilişkin yükümlülükler bundan etkilenmeyecektir. Üçüncü taraflara verilen hasarlar, dolaylı hasarlar ve kâr kayıpları hariç tutulacaktır.

CIAmedia GmbH, aktarılan verilerin içeriğinden ve “CIA” hizmetleri vasıtasıyla erişim sağlanan verilerin içeriğinden sorumlu olmayacaktır. CIAmedia GmbH Avusturya Telekomünikasyon Yasası [Telekommunikationsgesetz] ve Avusturya E-Ticaret Yasası [E-Commerce-Gesetz] aksini gerektirmedikçe veya dahili nedenlerden ötürü gerekli olmadıkça bireysel teklifleri engelleme hakkını saklı tutar.

“CIA” yazılımını yüklediğinizde veya çalıştırdığınızda, yazılımı amaçlandığı biçimde kullanmanız için size basit bir lisans verilecektir. İlave yazılım kullanma hakları hariç tutulacaktır. “CIA” ve “CIAmedia”, CIAmedia GmbH şirketinin kurumsal kimlikleridir.

Uygulamayı kaldırarak dilediğiniz zaman “CIA“ hizmetini sonlandırma hakkına sahipsiniz. CIAmedia “CIA” hizmetinin kullanım hakkını dilediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir.

İçerik

“CIA” hizmetiyle ilgili olarak tarafınızca sağlanan veya kullanılan metin, görüntü, fotoğraf vb. içerikler telif hakkı kanununa veya benzeri hükümlere tabi olabilir. Belirtilen kullanımına göre CIAmedia GmbH tarafından yeniden kullanım hakları dahil, gerekli tüm haklara sahip olduğunuz “CIA” hizmetlerine içerik katkısında bulunmayı açık bir şekilde kabul edersiniz. Başta yeniden üretim hakkı ve içeriği kamu tarafından indirilmeye uygun tutma hakkı olmak üzere “CIA” hizmetlerinin kullanımı için gerekli hakları CIAmedia GmbH’ye devretmeyi kabul edersiniz. Hakların tarafınızdan CIAmedia GmbH’ye devri şu anda CIAmedia GmbH tarafından sağlanan tüm hizmetlerle ilgilidir ve gelecekte CIAmedia GmbH tarafından sağlanacak tüm eşit veya benzer hizmetlerle ilgilidir.

Ayrıca, CIAmedia GmbH’ye aktardığınız tüm isimler ve ilgili telefon numaralarını kullanma hakkını da CIAmedia GmbH’ye vermeyi ve devretmeyi kabul edersiniz. Bu hak dolayısıyla, CIAmedia GmbH yukarıda belirtilen verileri yalnızca ticari amaçla kendi takdirine göre kullanma, ve özellikle bu verileri arama motoru, telefon rehberi veya ticari veritabanı operatörleri gibi üçüncü taraflara temlik ve devir etme hakkına sahiptir. Bu fıkrada belirtilen hakları vermeye yetkili olduğunuzu onaylarsınız.

Verilerin korunması

Verilerin saklanması “CIA” hizmetinin açık bir amacı değilse, CIAmedia GmbH, “CIA” hizmetlerini kullanırken oluşturulan kişisel verileri saklamayacak veya sürekli olarak işlemeyecektir. Kişisel verileri bizimle birlikte aktif bir şekilde saklarsanız, bu verileri yalnızca “CIA” hizmetlerinin sağlanması için kullanacağız, bu kullanım kamuya ait telefon rehberlerinini hazırlanmasını da içerir. Üçüncü tarafların isimleri, adresleri veya telefon numaralarının üzerinde veri saklayarak, ilgili kişiden bu verilerin kullanımı için yetki aldığınızı beyan edersiniz. Avusturya Telekomünikasyon Yasasında tanımlanan bağlantı verileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hizmetin gerçekleştirilmesi için dolaylı kişisel verilerin geçici olarak işlenmesi gerekli ise, bu verilerin işlenmesini açık bir şekilde kabul edersiniz. Tarafınıza veya mobil telefon numaranıza referansta bulunulmaksızın diğer kalıcı veriler saklanacak ve istatistiki amaçlar doğrultusunda yalnızca anonim bir biçimde saklanacaktır. Bu Genel Hüküm ve Koşullarda açık bir şekilde kabul edilmedikçe, sizinle ilgili ve sizin tarafınızdan sağlanan kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarımı hariç tutulacaktır.

CIAmedia ile ve diğer müşterilere/kullanıcılara hangi bilgileri ilettiğinizi ve bu bilgilerin CIAmedia tarafından nasıl kullanıldığı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen CIAmedia Gizlilik Politikasına bakınız: https://ciamedia.com/privacy-policy/.

Telefon eden kişi, kendi telefon numarasını aradığı kişiye ifşa ederek, kendi numarasından kendi adına yapılan referansın, aranan kişiye bildirilebileceğini açık olarak kabul eder. Arayanın adını anında gösteren bir arama ile aranan kişinin arayana geri dönmeden önce kimin aradığını kontrol etmesine imkan veren cevapsız arama arasında hiçbir fark yoktur. Yukarıda belirtilen rıza, (örneğin) ilgili telefon numarası internet sitesindeki listeden silinerek istenildiği zaman kaldırılabilir http://www.cia-app.com. “CIA” uygulamasını çalıştırarak, numaranızdan adınıza yapılan referansın tarafınızca aranan ve “CIA” uygulamasını da kullanan bir kişiye bildirilebileceğini açık bir şekilde kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, telefon numaranızın CIAmedia GmbH tarafından arama motorlarında kullanılabileceğini kabul edersiniz.

Diğer hükümler

Herhangi bir ihtilaf halinde, Viyana’daki yerel yargı yetkisine veya konu ile ilgili yargı yetkisine sahip mahkeme, yargılama yetkisine sahip olacaktır; Avusturya hukukunun uygulanması kabul edilmiş sayılır ve BM Satış Kanunu, özel uluslararası hukukun kanuni ihtilaf kuralları hariç tutulacaktır. Bir tüketici olarak CIAmedia GmbH hizmetlerini kullandıysanız, bulunduğunuz yerdeki genel yargı yetkisine sahip mahkemeniz yargı yetkisine sahip olacaktır.

Son Güncelleme: Şubat 2015